پناهجویان،‌ قربانی اجرا نشدن سیاست مشترک اروپا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پناهجویان،‌ قربانی اجرا نشدن سیاست مشترک اروپا

اختلافات سیاسی و موانع بوروکراتیک، اجرای سیاستی مشترک اروپایی در برابر مهاجرت را ناممکن کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست