دیدار پاپ فرانسیس با بومیان آمازون

ویدیوها. رقص بومیان آمازون در برابر پاپ فرانسیس

پاپ فرانسیس ضمن بازدید از پرو با هزاران تن از ساکنان و همچنین شماری از سران قبایل و اقلیت‌های بومی این کشور دیدار کرد. این گروه‌ها که با لباس‌های رسمی خود در این مراسم حضور یافتند و ضن سخن گفتن به زبان‌های محلی خود به اجرای رقص و مراسم آئینی در حضور پاپ پرداختند.

پاپ فرانسیس ضمن بازدید از پرو با هزاران تن از ساکنان و همچنین شماری از سران قبایل و اقلیت‌های بومی این کشور دیدار کرد. این گروه‌ها که با لباس‌های رسمی خود در این مراسم حضور یافتند و ضن سخن گفتن به زبان‌های محلی خود به اجرای رقص و مراسم آئینی در حضور پاپ پرداختند.

پاپ فرانسیس در دیدار خود از این کشور، که جنگل‌ها و منابع طبیعی آن در حاشیه رود آمازون به شدت از سوی صنایع بزرگ تهدید می‌شود، دیگر بار بر لزوم حفظ محیط زیست در برابر «ولع مصرف‌گرایی» تأکید کرد.

تازه‌ترین ویدیو