رقابت های پله نوردی در پکن

رقابت های پله نوردی در پکن

بیش از ۹۰۰ نفر دونده از سراسر جهان در رقابت های بالا رفتن از پله های ساختمان در پکن شرکت کردند. این ورزشکاران در این مسابقه ۸۲ طبقه شامل ۲۰۴۱ پله را در برجی ۳۳۰ متری در پکن بالا رفتند.

بیش از ۹۰۰ نفر دونده از سراسر جهان در رقابت های بالا رفتن از پله های ساختمان در پکن شرکت کردند. این ورزشکاران در این مسابقه ۸۲ طبقه شامل ۲۰۴۱ پله را در برجی ۳۳۰ متری در پکن بالا رفتند.

پیتر لولودینسکی از لهستان برنده بخش مردان و سوزی والشم از استرالیا برنده بخش زنان شد.

تازه‌ترین ویدیو