سگ ها همراه با صاحب مجروحشان در آمبولانس

سگ ها همراه با صاحب مجروحشان در آمبولانس

پس از آن که یکی از اهالی شهر ساحلی چیمبوته در پرو در حال مستی سرش آسیب دید و نیاز به آمبولانسی برای رسیدن به بیمارستان داشت، سگ هایش تصمیم گرفتند که او را همراهی کنند.

پس از آن که یکی از اهالی شهر ساحلی چیمبوته در پرو در حال مستی سرش آسیب دید و نیاز به آمبولانسی برای رسیدن به بیمارستان داشت، سگ هایش تصمیم گرفتند که او را همراهی کنند.

تازه‌ترین ویدیو