صعود مرد عنکبوتی فرانسوی از آسمان خراش بارسلونا

صعود مرد عنکبوتی فرانسوی از آسمان خراش بارسلونا

مرد عنکبوتی فرانسوی روز جمعه از مرتفع ترین آسمان خراش بارسلونا موسوم به «برج آگبار» بالا رفت. الن روبرت در ظرف یک ساعت از این آسمان خراش ۱۱۴ متری صعود کرد و دوباره از آن پایین آمد. او هیچ طناب ایمنی به همراه نداشت و فضای اندکی برای قراردادن پاهایش در هنگام بالا رفتن از این برج ۳۸ طبقه در اختیار داشت. بعد از پایین آمدن از این آسمان خراش پلیس او را بازداشت کرد اما بعد از یک ساعت آزاد شد.

مرد عنکبوتی فرانسوی روز جمعه از مرتفع ترین آسمان خراش بارسلونا موسوم به «برج آگبار» بالا رفت. الن روبرت در ظرف یک ساعت از این آسمان خراش ۱۱۴ متری صعود کرد و دوباره از آن پایین آمد. او هیچ طناب ایمنی به همراه نداشت و فضای اندکی برای قراردادن پاهایش در هنگام بالا رفتن از این برج ۳۸ طبقه در اختیار داشت. بعد از پایین آمدن از این آسمان خراش پلیس او را بازداشت کرد اما بعد از یک ساعت آزاد شد.

تازه‌ترین ویدیو