زمین لرزه دوباره در ایتالیا

زمین لرزه دوباره در ایتالیا

زمین لرزه شش و شش دهم ریشتری بار دیگر مرکز ایتالیا را درهم کوبید. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر نورچیا بوده و شدت این زمین لرزه در سی سال اخیر بی سابقه است.

زمین لرزه شش و شش دهم ریشتری بار دیگر مرکز ایتالیا را درهم کوبید. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر نورچیا بوده و شدت این زمین لرزه در سی سال اخیر بی سابقه است.

تازه‌ترین ویدیو