برپایی مراسم "شام در لباس سفید" در نیویورک
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برپایی مراسم "شام در لباس سفید" در نیویورک

صدها نفر از مردم نیویورک در مراسم “شام در لباس سفید” (Diner en Blanc) شرکت کردند. این مراسم سنتی حدود سه دهه پیش و از پاریس آغاز شد و در حال حاضر در ۷۰ شهر سراسر دنیا برگزار می شود.

صدها نفر از مردم نیویورک در مراسم “شام در لباس سفید” (Diner en Blanc) شرکت کردند. این مراسم سنتی حدود سه دهه پیش و از پاریس آغاز شد و در حال حاضر در ۷۰ شهر سراسر دنیا برگزار می شود.

شرط اصلی شرکت در این مراسم پوشیدن لباس سفید رسمی است. این مراسم در فضایی باز که برای این منظور در نظر گرفته شده، برگزار می شود و تنها افرادی که از قبل نام نویسی کرده اند و هزینه ورودی را پرداخته اند امکان حضور دارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست