زندگی کودکان غزه در میان خرابه های باقی مانده از جنگ

ویدیوها. زندگی کودکان غزه در میان خرابه های باقی مانده از جنگ

کودکان غزه هنوز از پیامدهای جنگ مسلحانه در رنجند. آنها یک سال پیش به مدت 51 روز در زیر آتش سلاح های مرگبار زندگی کردند و امروز با روند کند بازسازی شهر محصورشان غزه، هنوز نتوانسته اند مزه زندگی شیرین کودکانه را بچشند.

کودکان غزه هنوز از پیامدهای جنگ مسلحانه در رنجند. آنها یک سال پیش به مدت 51 روز در زیر آتش سلاح های مرگبار زندگی کردند و امروز با روند کند بازسازی شهر محصورشان غزه، هنوز نتوانسته اند مزه زندگی شیرین کودکانه را بچشند.

تازه‌ترین ویدیو