راه دراز پیش روی یونان برای خروج از بحران

راه دراز پیش روی یونان برای خروج از بحران
نگارش از Euronews

«نشست یوروگروپ برای یونان و حتی اروپا خوب بوده است.» این ارزیابی وزیر دارایی یونان نسبت به برگزاری اجلاس یوروگروپ و مذاکرات بین وزیران دارایی حوزه

«نشست یوروگروپ برای یونان و حتی اروپا خوب بوده است.» این ارزیابی وزیر دارایی یونان نسبت به برگزاری اجلاس یوروگروپ و مذاکرات بین وزیران دارایی حوزه پولی یورو با مقامات یونانی بوده است.

پس از این نشست، یونان آخر هفته ای پرتنش با تظاهراتهای عظیم و در پاره ای از مواقع خشونتبار را گذراند. مردم یونان برای ممانعت پارلمان از تصویب قوانین ریاضت اقتصادی کشورشان را تقریبا فلج کردند.

با وجود اینکه بستانکاران یونان از تدابیر دولت این کشور استقبال کردند اما این جمله را مدام تکرار می کرند: «باید کارهای بیشتری شود.»

«نبض تجارت» بحران بدهی های یونان و آخرین تدابیر تصویبی پارلمان این کشور را بررسی کرده است.

مطالب مرتبط