تغییرات در لهستان، اسپانیا و شرکت سامسونگ

تغییرات در لهستان، اسپانیا و شرکت سامسونگ
نگارش از Euronews

نتایج انتخابات منطقه ای و شوارهای شهر در اسپانیا افکار عمومی این کشور نسبت به استراتژی اقتصادی دولت اسپانیا را به خوبی نشان داد.

اعمال چندین ساله تدابیر ریاضت اقتصادی، احزاب جوان را که به توقف این نوع تدابیر و مبارزه با فساد مالی متعهد شده اند به صحنه سیاسی کشور کشانده است.

تا شش ماه دیگر در اسپانیا انتخابات سراسری برگزار خواهد شد. نخست وزیر این کشور اعلام کرده تا آن زمان میزان رشد اقتصادی اسپانیا به رقم ۳ درصد خواهد رسید و حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

اما اکثریت اسپانیایی ها به کسانی که در بدترین زمان حامی آنها بودند رای دادند. مانند شهردار جدید بارسلون.

مجله هفتگی نبض تجارت علاوه بر اسپانیا از تغییر و تحولات سیاسی در لهستان و تغییرات در سطح مدیریت شرکت سامسونگ گزارش می دهد.

مطالب مرتبط