فرانسه خواهان کنترلهای مرزی دقیق تر در مرزهای اروپاست

فرانسه خواهان کنترلهای مرزی دقیق تر در مرزهای اروپاست
نگارش از Euronews

به دنبال حملات تروریستی اخیر در اروپا، فرانسه خواهان کنترلهای دقیق تر مرزی از جمله رجوع به سیستم اطلاعاتی شنگن میان کشورهای اتحادیه اروپا شده است

به دنبال حملات تروریستی اخیر در اروپا، فرانسه خواهان کنترلهای دقیق تر مرزی از جمله رجوع به سیستم اطلاعاتی شنگن میان کشورهای اتحادیه اروپا شده است. اما، برخی از کشورها نسبت به استفاده مشترک از این سیستم که شامل اطلاعات نظامی آنها نیز می شود، اکراه دارند. کمیسیون اروپا از اعضای اتحادیه خواسته است این سیستم را در سطح ملی مترتب کنند.

مدیر مرکز اطلاعات شنگن می گوید: «تنها در سال گذشته، دو میلیارد تقاضا برای دریافت اطلاعات به مرکز ما ارجاع شد. بنابراین نمی توان گفت از سیستم اطلاعاتی ما استفاده نمیشود.»

اما علیرغم این، سیستم اطلاعاتی شنگن باید ترمیم شود.

مارگریتا اسفورزا، گزارشگر یورونیوز می گوید: «کمیسیون اروپا باید تا پایان سال جاری پیشنهادات خود را در این مورد ارائه دهد اما تصویب این طرح بطول خواهد انجامید. در این میان، برخی کشورها از جمله فرانسه خواهان تصویب استفاده از اطلاعات فردی مسافرین اروپا تا قبل پایان سال هستند.»

پارلمان اروپا تاکنون با این طرح مخالفت کرده است اما یک نماینده پارلمان می گوید حملات اخیر در پاریس ممکن است همه چیز را تغییر دهد. او می گوید: «نکات مهمی مطرح است از جمله اینکه آیا درباره پروازهای اروپایی صحبت می کنیم یا پروازهایی که از خارج وارد اروپا می شوند. شورای اروپا به پروازهای داخلی اشاره می کند که ما با آن موافق نیستیم.»

مخالفان با کنترل اطلاعات مسافرین می گویند مقامات امنیتی درباره تروریستها اطلاعات کافی داشتند اما در مورد آن هیچگونه اقدامی نکردند.

مطالب مرتبط