پارلمان اروپا طرح اسکان مهاجرین را تصویب کرد

پارلمان اروپا طرح اسکان مهاجرین را تصویب کرد
نگارش از Euronews

پارلمان اروپا با اکثریت آراء، طرح اسکان فوری یکصد و بیست هزار پناهجو در اروپا را تصویب کرده است. هدف کاهش فشار بر مبدا ورود آنها در یونان، ایتالیا و مجارستان است.

پارلمان اروپا با اکثریت آراء، طرح اسکان فوری ۱۲۰ هزار پناهجو در اروپا را تصویب کرده است. هدف، کاهش فشار بر مبدا ورود آنها در یونان، ایتالیا و مجارستان است.

فرانتس تیمرمن، معاون کمیسیون اروپا که طرح مذکور را تسلیم پارلمان کرده بود، گفت: “ما نمی گوییم باید مرزها را باز بگذاریم، بلکه می گوییم باید به وجدانمان مراجعه کنیم و به کسانی که از جنگ و تهدید گریخته اند نگوییم به سواحل اروپا نزدیک نشوند.”

برغم تصویب این طرح، تعداد ۱۲۴ نماینده پارلمان علیه آن رای دادند. در میان مخالفان، گروه محافظه کاران بریتانیا قرار داشت.

اشلی فاکس، یکی از نمایندگان گروه گفت: “تصور نمی کنم گشودن دروازه های اروپا به روی هر که به مرز نزدیک می شود، راه درست برای کمک به آنها باشد. همچنین اشتباه است که اتحادیه اروپا به دولتهای عضو دستور بدهد بر خلاف میلشان، مهاجران را در خاک خود بپذیرند.”

تصویب این طرح به معنی تصویب آن توسط وزیران کشور اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده، و اعمال طرح اسکان کمیسیون است، منوط به اینکه اختلافات موجود میان آنها حل شود.

مطالب مرتبط