جنجال بر سر ساخت زمین گلف در شهر دوبروونیک کرواسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنجال بر سر ساخت زمین گلف در شهر دوبروونیک کرواسی

جمهوری کرواسی اول ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ عضو اتحادیه اروپا می شود. همزمان، دولت سعی دارد به لطف صنعت گردشگری جان تازه ای به اقتصاد فرتوت کشور بخشد؛ مطابق برنامه دراز مدت دولتی ۷ میلیارد یورو تا پایان سال ۲۰۲۰ در صنعت گردشگری سرمایه گذاری خواهد شد. سرمایه ای هنگفت که جنجال برانگیز شده است. در این برنامه گزارشگر، به شهر دوبروونیک و یکی از این پروژه های جنجال برانگیز را بررسی می کنیم.