حصار ضد مهاجرت در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حصار ضد مهاجرت در یونان

بیش از هشتاد در صد از پناهندگان و مهاجرانی که خود را به اتحادیه اروپا می رسانند، از مرز یونان عبور می کنند و یونان قادر به مقابله با این وضعیت نیست. ترکیه از برگشت آنها امتناع می کند.

به این دلیل، یونان در حال ساختن یک دیوار در نوار مرزی با ترکیه است.