گفتگو تنها راه به سوی پیشرفت است

گفتگو تنها راه به سوی پیشرفت است
نگارش از Euronews

 مصاحبه با کاترین ویلستِک، سردبیر اخبار خارجی روزنامه بلژیکی “مورگِن” و کارشناس مسائل چین.
 
او به گفت و گو با چین موافق است، اما یادآور می شود که چین یک کشور دموکراتیک نیست و سیستم استبدادی چینی در تمام سطوح جامعه نفوذ کرده است.
 

مطالب مرتبط