یک یورو بدهید و در نزدیکی رم صاحب خانه شوید

ساختمانی در ایتالیا
ساختمانی در ایتالیا   -  Copyright  Gregorio Borgia/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
نگارش از یورونیوز

شهرداری مائنزا در نزدیکی شهر رم، پایتخت ایتالیا، برای جان بخشیدن به محله های متروکه شهر خانه ها را به قیمت یک یورو به متقاضیان می فروشد.

شهر «مائنزا» واقع در یک ساعتی رم، پایتخت ایتالیا، خانه هایی را با قیمت یک یورو به متقاضیان ارائه می دهد. هدف جذب خانواده های جدید در این منطقه است.

متقاضیان باید متعهد شوند که خانه ها را ظرف سه سال بازسازی می کنند و در این مدت اجازه فروش خانه ها را نخواهند داشت.

شهردار مائنزا هدف اصلی از این کار را جان بخشیدن به خیابان های متروک شهر عنوان می کند.

متقاضیان برای خرید این خانه های یک یورویی باید با شهرداری تماس بگیرند و درخواستشان را قبل از شنبه آینده، ۲۸ اوت، ارسال کنند.

پس از ارسال پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرد و مالکان آینده خانه ها انتخاب می شوند.

به جز پرداخت یک یورو، صاحب خانه ها باید مبلغ ۵ هزار یورو به حساب شهرداری واریز کنند که البته این مبلغ پس از پایان بازسازی به مالکان بازگردانده خواهد شد.

مطالب مرتبط