پلیس جوان مردی را بر روی ریل از مرگ حتمی رهاند

پلیس جوان مردی را بر روی ریل از مرگ حتمی رهاند

یک افسر پلیس ایالات متحده آمریکا موفق شد با فریادهای خود جان مردی را که روی خط راه آهن متوجه قطاری که به او نزدیک می شد نبود، نجات دهد.

یک افسر پلیس ایالات متحده آمریکا موفق شد با فریادهای خود جان مردی را که روی خط راه آهن متوجه قطاری که به او نزدیک می شد نبود، نجات دهد.

این افسر جوان که قریب به شش ماه پیش کار خود را در نیوجرسی آغاز کرده است در زمان عبور از کنار خطوط راه‌آهن متوجه شد که مردی بدون توجه به نزدیک شدن قطار به وی در حال عبور از ریل است.

افسر جوان با صدای بلند از لوکوموتیوران درخواست می‌کرد که قطار را متوقف کند و به طور همزمان خطاب به عابر فریاد می‌زد: «حرکت کن! حرکت کن!»

مرد نجات‌یافته از تصادف قطار به دلیل شوک وارده از این رخداد به بیمارستان منتقل شد.

تازه‌ترین ویدیو