پخش زنده: نشست شورای اتحادیه اروپا

پخش زنده: نشست شورای اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews

پخش زنده و گزارش مستقیم از نشست شورای اتحادیه اروپا در بروکسل

مطالب مرتبط