اسرائیل به روزنامه نگار ایرانی اجازه ورود داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسرائیل به روزنامه نگار ایرانی اجازه ورود داد

اسرائیل به یک روزنامه نگار ایرانی که از کشور خود گریخته و در ترکیه ساکن بود اجازه ورود داده است. اریی درعی، وزیر کشور اسرائیل خبر اجازه ورود به «ندا امین» به خاک خود را روز یکشنبه، ۶ ماه اوت اعلام کرد.

خانم امین در پیامی توییتری در ۲ ماه اوت نوشته بود که ترکیه در پی بازگرداندن وی به وطنش ایران است، جایی که به گفته خانم امین «شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام» در انتظار اوست.


به همین دلیل هم انجمن روزنامه نگاران اورشلیم (بیت المقدس) و نیز اتحادیه روزنامه نگاران اسرائیل از اریی درعی، وزیر کشور خود خواسته بودند تا به ندا امین تحت عنوان پناهجویی که از بازداشت و محاکمه می گریزد، اجازه ورود دهد.

آقای درعی با استناد به خواست روزنامه نگاران اسرائیلی گفته است که با توجه به «شرایط انسانی شفاف» ندا امین «بدون تعلل با ورود او موافقت کردم.»

خانم امین که برای بخش فارسی روزنامه آنلاین «تایمز اسرائیل» می نویسد از سه سال پیش در ترکیه ساکن بوده است.