تظاهرات مستمری بگیران یونانی و پرتاب کوکتل مولوتف به سوی پلیس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات مستمری بگیران یونانی و پرتاب کوکتل مولوتف به سوی پلیس

مستمری بگیران یونان بار دیگر روز پنجشنبه و برای دومین روز متوالی پس از اعتصابی سراسری و در حالی که نمایندگان پارلمان آماده می شدند تا به خواست وام دهندگان، از دستمزد حقوق بگیران برای سه سال دیگر بکاهند به خیابانهای آتن سرازیر شدند.

اما گروهی از جوانان در مقابل پارلمان در آتن، پایتخت، از حدود ۱۵ هزار نفری که در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت چپگرا تظاهرات مسالمت آمیز برگزار می کردند جدا شدند و به سوی ماموران پلیس یونان کوکتل مولوتف پرتاب کردند و با آنان درگیر شدند.

دولت بدون وام و بسته نجات مالی وام دهندگان بین المللی قادر به پرداخت دستمزدها و بدهی هایش نیست.

نخست وزیر الکسیس سیپراس چشم امید به پارلمان ۳۰۰ نفری دوخته که در آن حزبش تنها با سه کرسی بیشتر در اکثریت است. نمایندگان پنجشنبه شب رای می دهند و آتن باز هم ناآرام و ملتهب است