اعتراض به کاهش محکومیت یک شکنجه‌گر آرژانتینی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به کاهش محکومیت یک شکنجه‌گر آرژانتینی

صدهاهزار تن از شهروندان آرژانتینی روز چهارشنبه با اشغال میدان مه بوینوس آیرس به تصمیم دادگاه عالی نسبت به کاهش مجازات یکی از شکنجه گران دوران دیکتاتوری این کشور اعتراض کردند.

بسیاری از معترضان روسری سفید بر سر داشتند؛ سرپوشی که برای سال ها نماد مبارزه مادران و مادربزرگانی بود که به دنبال روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدید شده خود در سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بودند.

روز چهارشنبه عالی‌ترین نهاد قضایی آرژانتین با کاهش مجازات حبس لوییس موینا، آدم‌ربا و شکنجه‌گر رژیم دیکتاتوری این کشور موافقت کرده بود. این شبه‌نظامی از دادگاه عالی خواسته بود تا قانون معروف به دو روز برای هر روز را درباره وی به کار گیرند؛ قانونی که در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ در این کشور لازم الاجرا بود و براساس آن هر روز از دوران بازداشت موقت یک محکوم، دو روز حساب می‌شد. این قانون استثنایی را برای مرتکبان جنایت علیه بشریت در نظر نگرفته بود. دادگاه عالی آرژانتین درخواست لوییس موینا را – که ۹ سال در بازداشت موقت به سر برده پذیرفته- و موجبات آزادی وی را فراهم کرده است. به این ترتیب بسیاری از کسانی که با محکومیت‌‌های مشابه در زندان به سر می‌برند، امکان برخورداری از این تخفیف را خواهند داشت.


بلافاصله پس از صدور این حکم، نمایندگان مجلس و پس از آن سنای آرژانتین با تصویب یک قانون فوری، جنایتکاران علیه بشریت را از شمول این قانون خارج کردند.

مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین با استقبال از این تصمیم گفت: «به کنگره بابت این عکس العمل سریع برای پر کردن خلا قانونی موسوم به قانون دو روز برای یک روز تبریک می گویم. من با این قانون مخالفم، چون با هر قانونی که منجر به بی کیفری شود مخالفم، به ویژه اگر مجازات جنایتکاران علیه بشریت را کاهش دهد.»

در جریان حاکمیت ۶ ساله نظامیان در آرژانتین حدود ۳۰ هزار نفر از مخالفان عمدتا چپ‌گرا ناپدید شدند. نزدیک به چهار دهه است که مادران روسری سفید خواستار روشن شدن سرنوشت عزیزان مفقود خود و مجازات مرتکبان جنایت علیه بشریت هستند. روسری سفیدها نمی‌خواهند جنایات دوران معروف به جنگ کثیف فراموش شود و جنایتکاران بخشیده شوند.