ماریانو راخوی در ارتباط با پرونده گورتل در دادگاه حاضر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ماریانو راخوی در ارتباط با پرونده گورتل در دادگاه حاضر می شود

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا باید به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده معروف به گورتل در دادگاه حاضر شود.
این نخستین بار است که رئیس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر می شود.

مسئول کمیته تحقیقات حزب مردم اسپانیا در این رابطه گفت: «چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. با قضات دادگاه در بالاترین حد ممکن همکاری می کنیم و به رای و تصمیم نهایی دادگاه احترام می گذاریم و از دیگر گروه های سیاسی نیز می خواهیم تا همچون حزب ما عمل کنند.»

دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آقای راخوی حضور فیزیکی در دادگاه داشته باشد و یا اجازه خواهد یافت توضیحاتش را به شکل نوشته ارایه دهد.
بر اساس قوانین اسپانیا نوشتن توضیحات و ارایه آن به دادگاه بدون نیاز به حضور برای اعضای خانواده سلطنتی و یا مقام های اصلی دولت ممکن است.

در پرونده گورتل نام ۳۷ نفر، از جمله اعضای رهبری حزب مردم اسپانیا، به اتهام ارتباط با یک شبکه گسترده فساد وجود دارد.
فرانسیسکو کوریا که گفته می شود هدایت این شبکه بزرگ فساد را به عهده داشته به پرداخت رشوه برای دریافت قراردادهای سودآور دولتی متهم است.