شبه جزیرۀ ناآرام و پرتنش کره؛ آزمایش موشکی ناموفق پیونگ یانگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شبه جزیرۀ ناآرام و پرتنش کره؛ آزمایش موشکی ناموفق پیونگ یانگ

تنش در شبه جزیره کره بدنبال تهدید اخیر آمریکا و رژۀ نظامی و نمایش موشک های بالستیک در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی و آزمایش ناموفق موشکی دیگر توسط این کشور شدت گرفته است.

کره جنوبی آخرین آزمایش، هرچند ناموفق، موشک بالستیک توسط همسایه شمالی خود را تهدیدی برای جهان توصیف می کند.

چین، تنها حامی کره شمالی اما، نگران از بروز مناقشه در همسایگی خود در صورت فروپاشی دولت در پیونگ یانگ می گوید نباید اجازه داد که تنش با کره شمالی به «مرحله ای غیرقابل بازگشت و غیرقابل کنترل» برسد.

یک شهروند چین می گوید:«جای نگرانی نیست. مشکل، مشکل طرف های مناقشه است، نه ما.»

یک شهروند دیگر چین می گوید: «وضعیت موجود نه برای کره شمالی، نه برای شبه جزیره کره و نه چین، آمریکا، روسیه و کره جنوبی خوب نیست.»

کره شمالی خود را برای آزمایش جدید هسته ای آماده می کند. آمریکا که یک ناو هواپیمابر خود را به آب های شبه جزیره کره اعزام کرده است می گوید دورۀ «صبر استراتژیک» در قبال کره شمالی به سر رسیده است و اگر چین در حل مشکل اتمی کره شمالی همکاری نکند به تنهایی مشکل را حل می کند.

پیونگ یانگ در پاسخ به تهدیدات آمریکا می گوید که آماده پاسخگویی به یک جنگ تمام عیار با یک جنگ تمام عیار است.