برنامه نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، از ماری جوانا تا حقوق ثابت

برنامه نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، از ماری جوانا تا حقوق ثابت
نگارش از Euronews

بنوا امون، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز پنجشنبه برنامه های خود را ارایه کرد.

بنوا امون، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز پنجشنبه برنامه های خود را ارایه کرد.

اشتغال زایی و افزایش قدرت خرید مهمترین رئوس برنامه آقای امون است. پرداخت حقوق ثابت به تمام شهروندان فرانسه و قانونی کردن خرید و فروش ماری جوانا برای بزرگسالان از جمله اقداماتی است که آقای امون در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد.

نامزد حزب سوسیالیست در سخنرانی روز پنجشنبه خود از کارزارهای انتخاباتی «آلوده به پول» انتقاد کرد و گفت که اثر نفوذ پول و ثروت را می توان در برنامه های انتخاباتی بعضی از نامزدها دید. وی همچنین با اشاره به اینکه درآمد کنونی اکثریت مردم فرانسه برای یک زندگی درخور کافی نیست وعده داد که در صورت پیروزی میزان درآمد را افزایش دهد.

همزمان آرنو مونت بورگ، دبیر ملی حزب سوسیالیست فرانسه از ژاک لوک ملانشون، نامزد «جبهه چپ» خواست به نفع بونوا امون از رقابت ها کناره گیری کند. در مقابل سخنگوی آقای ملانشون سخنان مونت بورگ را «متکبرانه» خواند و با تاکید بر اینکه این دو نامزد «دیدگاههای متفاوتی» دارند گفت که آقای ملانشون در رقابت ها باقی خواهد ماند.

مطالب مرتبط