تبلیغ رای «آری» در همه پرسی؛ عامل تنش میان ترکیه و برخی کشورهای اروپایی

تبلیغ رای «آری» در همه پرسی؛ عامل تنش میان ترکیه و برخی کشورهای اروپایی
نگارش از Euronews

چندین ماه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه و در پی آن پاسخ تند و تصفیه های گسترده دولت این کشور، رجب طیب اردوغان، خواهان برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی برای بیشتر کردن اختیارات ریاست جمهور

چندین ماه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه و در پی آن پاسخ تند و تصفیه های گسترده دولت این کشور، رجب طیب اردوغان، خواهان برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی برای بیشتر کردن اختیارات ریاست جمهوری شد. با تصویب پارلمان ترکیه این همه پرسی در تاریخ شانزدهم آوریل برگزار خواهد شد.

بدلیل اهمیت رای اتباع مهاجر ترک در سیستم رای گیری این همه پرسی، دولت ترکیه خواستار برگزاری کارزار «آری» در کشورهای اروپایی است. رای آری اتباع ترک می تواند نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به نفع آقای اردوغان تغییر دهد تا جایی که در صورت پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری می تواند تا سال ۲۰۲۹ رئیس جمهور ترکیه باقی بماند.

بطور مثال از سه میلیون مهاجر ترک در آلمان، یک و نیم میلیون نفر دارای حق رای در این همه پرسی هستند. در فرانسه ۳۲۰ هزار نفر از مجموع ۶۵۰ هزار نفر مهاجر ترک در لیست رای دهندگان الکترال قرار دارند.

اما برگزاری این گردهمایی ها باعث تنش میان بعضی از کشورهای اروپایی و آنکارا شده است. در روزهای اخیر لغو گردهمایی کارزار همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در هلند به بهانه امنیت عمومی و ممانعت از ورود وزیر خانواده و امور اجتماعی این کشور به هلند، باعث درگیری لفظی شدید میان دو دولت شد.

روز شنبه هلند شاهد تظاهرات خشونت بار و درگیری میان پلیس ضد شورش و اتباع ترک طرفدار دولت آقای اردوغان در مقابل کنسولگری این کشور در شهر روتردام بود.

روز یکشنبه نیز رجب طیب اردوغان این حرکت دولت های آلمان و هلند را با «شیوه نازی ها» مقایسه کرد و گفت: «وقتی از نازی ها و فاشیست ها صحبت می کنم دلیل این است که اینها باور دارند که کاری که انجام می دهند صحیح است. اینکه می توانند اجازه چیزی را صادر کنند یا آن را منع کنند. حتی تا آنجا که در کنسولگری کشور ما را قفل کنند.»

در کمتر از یک سال پس از کودتای نافرجام، با تصفیه های گسترده در تمام نهادهای ترکیه و بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران این کشور، اتحادیه اروپا انتقادات فراوانی نسبت به شیوه برخورد دولت آقای اردوغان داشت و بارها نگرانی خود را از به خطر افتادن آزادی اندیشه و بیان در این کشور ابراز کرد.

سال گذشته میلادی توافقی میان ترکیه و اتحادیه اروپا در موضوع مهاجرت صورت گرفت. در حالیکه ترکیه در موضوع مهاجران و بحران پناهجویان، شریک کلیدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان بشمار می آید اما بسیاری از این کشورها نگران سایه انداختن دیکتاتوری بر ترکیه هستند.

مطالب مرتبط