خشونت در تظاهرات علیه «لیگ شمال» در ناپل ایتالیا

خشونت در تظاهرات علیه «لیگ شمال» در ناپل ایتالیا
نگارش از Euronews

تظاهرات خشونت آمیز علیه گردهم آیی حزب راست افراطیِ «لیگ شمال» (Lega Nord) در ناپل ایتالیا روز شنبه سبب شد پلیس ضد شورش این کشور وارد عمل شود.

تظاهرات خشونت آمیز علیه گردهم آیی حزب راست افراطیِ «لیگ شمال» (Lega Nord) در ناپل ایتالیا روز شنبه سبب شد پلیس ضد شورش این کشور وارد عمل شود.

پلیس با استفاده از ماشین آب پاش و همچنین گاز اشک آور، سعی در کنترل تظاهرکنندگان خشمگینی داشت که بطری و ککتل مولوتوف به سوی مأموران پرتاب می کردند. پنج تن تاکنون در این رابطه بازداشت شده اند.

تظاهرکنندگان خشن بخشی از معترضانی بودند که برای مخالفت با ماتئو سالوینی، رهبر «لیگ شمال» و جنبش ضدمهاجر و ضد اروپای متحدِ او به خیابان آمده بودند.

حزب لیگ شمال که خاستگاه آن نیمه شمالی و ثروتمند ایتالیا است همواره به تخصیص یافتنِ بخشی از درآمد مالیاتی دولت به جنوبِ فقیر و کمتر توسعه یافته این کشور، سخت معترض است. این حزب که طرفداران اندکی دارد در سالهای اخیر سعی داشته در جنوب ایتالیا نفوذ کند و با ایجاد احساسات ضدمهاجر و پوپولیستی طرفدارانی پیدا کند.

مطالب مرتبط