شور و شوق جمعیت برای اوباما در نیویورک

شور و شوق جمعیت برای اوباما در نیویورک
نگارش از Euronews

خبر کوتاه باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا و دخترش مالیا جمعه شب پس از تماشای تئاتر در «برادوی» نیویورک با استقبال و تشویق حاضران روبرو شدند.

خبر کوتاه
باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا و دخترش مالیا جمعه شب پس از تماشای تئاتر در «برادوی» نیویورک با استقبال و تشویق حاضران روبرو شدند. آقای اوباما که توسط محافظانش احاطه شده بود در حالی که سوار خودرو می شد اظهار شور و شعف جمعیت را بی پاسخ نگذاشت و هر چند برای لحظه ای کوتاه، برای آنان دست تکان داد.

مطالب مرتبط