رومانی؛ رای پارلمان به برگزاری همه پرسی اصلاحات ضد فساد

رومانی؛ رای پارلمان به برگزاری همه پرسی اصلاحات ضد فساد
نگارش از Euronews

پارلمان رومانی روز دوشنبه به اتفاق آرا درخواست رئیس جمهوری را برای برگزاری یک همه پرسی درباره اصلاحات ضد فساد تایید کرد.

پارلمان رومانی روز دوشنبه به اتفاق آرا درخواست رئیس جمهوری را برای برگزاری یک همه پرسی درباره اصلاحات ضد فساد تایید کرد.

هدف دولت از این تصمیم بعد از ۱۳ روز راهپیمایی اعتراضی مستمر مردم، کسب حمایت عمومی برای مبارزه با فساد است. با این حال تاریخ این همه پرسی و اینکه چه سوالی از مردم پرسیده خواهد شد، مشخص نیست.

اعتراض رومانیایی ها علیه فساد در روزهای گذشته، بزرگترین راهپیمایی اعتراضی از زمان سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹ این کشور به حساب می آید و مردم هنگامی به خیابان های ریختند که دولت سعی داشت با اجرای فرمانی دهها تن از مقامات دولتی را از تعقیب قضایی در ارتباط با فساد مورد محافظت قرار دهد.

معترضان معتقدند اقدام دولت برای آزادی مقامات زندانی فاسد گرفته شده است.

با اینکه اعتراض رومانیایی ها در چند روز گذشته به استعفای فلورین یورداکه وزیر دادگستری رومانی و لغو تصمیم دولت انجامید با این حال اعتراضات روز گذشته نیز در بخارست ادامه یافت. معترضان خواهان استعفای تمام اعضای دولت هستند.

مطالب مرتبط