دعاوی حقوقی بیشمار دویچه بانک عامل ضرر و زیان سنگین این نهاد معرفی شده است

دعاوی حقوقی بیشمار دویچه بانک عامل ضرر و زیان سنگین این نهاد معرفی شده است
نگارش از Soroush Alavi

دویچه بانک در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ متحمل ضرر و زیان سنگینی معادل ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو شده است.

دویچه بانک در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ متحمل ضرر و زیان سنگینی معادل ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو شده است. این رقم بالاتر از پیش بینی کارشناسان گزارش می شود.

هزینه های مربوط به دعاوی حقوقی این بانک عامل اصلی این ضرر و زیان معرفی شده است. دویچه بانک در سراسر دنیا با ۸ هزار دعوی حقوقی درگیر است.

جان کریان، مدیرعامل دویچه بانک گفت: «حاشیه نمی روم، در سال ۲۰۱۶ در مواقعی متحمل فشار شدیدی بودیم. بویژه در پاییز یعنی زمانی که تقاضای دادگستری آمریکا مبنی بر پرداخت ۱۴ میلیارد دلار مطرح شد.»

با این وجود مدیرعامل دویچه بانک امیدوار است فعالیتهای این نهاد در سال ۲۰۱۷ با رشد بالا همراه شود. وی در ادامه گفت: «این موضوع که می توانیم به برخی دعاوی حقوقی پایان دهیم موقعیت بانک را تقویت می کند.»

پیشتر دویچه بانک برای بستن پرونده مربوط به اعطای وامهای بدون پشتوانه و بازپرداخت با مقامات قضایی آمریکا به توافق رسیده بود. برای این منظور این بانک متعهد شد رقم سنگینی بیش از ۷ میلیارد دلار بپردازد.

حجم ضرر و زیان های دویچه بانک در سال ۲۰۱۵ میلادی ۷ میلیارد دلار گزارش شده است.

مطالب مرتبط