کمک رسانی به ناخداهای گیر افتاده در یخبندان دانوب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک رسانی به ناخداهای گیر افتاده در یخبندان دانوب

خبر کوتاه

امدادگران رومانیایی موفق به تامین آب آشامیدنی و غذا برای سرنشینان کشتی های متوقف شده در یخبندان رودخانه دانوب شدند. هشت ناخدا در دو کشتی چند روزی است که به دام یخبندان افتاده اند. بخشی از رودخانه دانوب یخ زده و امکان تردد وجود ندارد.