رشد شاخص اعتماد به اوضاع اقتصادی در اروپا

رشد شاخص اعتماد به اوضاع اقتصادی در اروپا
نگارش از Euronews

شاخص میزان اعتماد به اوضاع اقتصادی در حوزه پولی یورو که روز جمعه توسط کمیسیون اروپا منتشر شده با رشد ۱.

شاخص میزان اعتماد به اوضاع اقتصادی در حوزه پولی یورو که روز جمعه توسط کمیسیون اروپا منتشر شده با رشد ۱.۲ واحدی همراه شده است. این شاخص در حوزه پولی یورو به رقم ۱۰۷.۸ واحد و در اتحادیه اروپا به رقم ۱۰۹.۱ واحد رسیده است.

شاخص اعتماد در بخشهای خرده فروشی و صنعت افزایش یافته و تاثیر مستقیمی برروی بالارفتن اعتماد به اوضاع اقتصادی در منطقه داشته است. بیشترین رشد این شاخص در کشورهای فرانسه و هلند گزارش می شود.

مطالب مرتبط