دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به شکایات آمریکایی ها علیه فولکس واگن را دارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به شکایات آمریکایی ها علیه فولکس واگن را دارند

دادگاهی در کالیفرنیا شکایت عده ای از سرمایه گذاران آمریکایی علیه شرکت فولکس واگن را وارد دانسته و صلاحیت دادگاههای ایالات متحده برای رسیدگی به این شکایات را تایید کرده است.

بحران تعبیه نرم افزارهای مختل کننده میزان آلایندگی هوا در خودروهای فولکس واگن شکایت عده ای از سرمایه گذاران آمریکایی علیه این شرکت را درپی داشته است. کمپانی فولکس واگن در دفاع از خود عدم صلاحیت دادگاههای آمریکا را مطرح کرده بود و دادگاههای آلمان را مراجع ذیصلاح خوانده بود.