مهاجران در سئوتا از حصارهای شش متری پایین آورده شدند

مهاجران در سئوتا از حصارهای شش متری پایین آورده شدند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه صدها مهاجری که سعی می کردند از حصارها در منطقۀ سئوتا در مراکش بگذرند و وارد محدودۀ تحت کنترل و حاکمیت اسپانیا بشوند توسط پلیس اسپانیا متوقف شدند.

خبر کوتاه

صدها مهاجری که سعی می کردند از حصارها در منطقۀ سئوتا در مراکش بگذرند و وارد محدودۀ تحت کنترل و حاکمیت اسپانیا بشوند توسط پلیس اسپانیا متوقف شدند. به گفتۀ دولت اسپانیا، این مهاجران که عمدتا اهل صحرای آفریقا هستند به مراکش بازگردانده خواهند شد.

این حصارها بیش از شش متر ارتفاع دارند و این مهاجران تلاش می کنند با عبور از آنها به بخش شمالی سئوتا که خاک اسپانیا محسوب می شود وارد شوند.

بسیاری از این مهاجران در بالای این حصارها گیر می کنند و پلیس های اسپانیایی و مراکشی با استفاده از بالابر یا جرثقیل این مهاجران را پایین می آورند.

سئوتا منطقۀ خودمختار در شمال آفریقا و هم مرز با مراکش است که متعلق به اسپانیاست.

مطالب مرتبط