بازداشت شهرداری در ایتالیا به اتهام فساد در قرارداد جمع آوری زباله

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت شهرداری در ایتالیا به اتهام فساد در قرارداد جمع آوری زباله

خبر کوتاه
شهردار شهر «بووا مارینا» در منطقه «رجیو کالابریا» ایتالیا به همراه ۱۳ مسئول دیگر روز چهارشنبه طی یک عملیات پلیس دستگیر شد.

اتهام «وینچزو کروپی» که تحت حبس خانگی قرار گرفته فساد در قرارداد جمع آوری زباله است، قرارداد و خدماتی که در ایتالیا اغلب با فعالیت گروه های مافیایی گره می خورد.