بررسی درخواست تجدید نظر دولت بریتانیا برای اجرای برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی درخواست تجدید نظر دولت بریتانیا برای اجرای برکسیت

جلسه رسیدگی به درخواست دولت بریتانیا برای تجدید نظر درباره طرحی که خروج این کشور از اتحادیه اروپا را منوط به رای مثبت اکثریت اعضای پارلمان می داند با اعتراض گروهی از مخالفان در مقابل دادگاه همراه شد.

بر اساس این طرح که ماه نوامبر به تائید دادگاه عالی بریتانیا رسید، اعضای کابینه دولت قدرت قانونی اجرای اصل ۵۰ پیمان لیسبون را برای ترک اتحادیه اروپا بدون تائید قبلی نمایندگان ندارند.

بر این اساس در صورت مخالفت اکثریت نمایندگان پارلمان، روند اجرای برکسیت و ترک اتحادیه اروپا می تواند به تاخیر بیافتد.

بریتانیا نخستین عضو اتحادیه اروپا است که پس از اجرای یک همه پرسی خواستار ترک این اتحادیه شده است.