شاخص اعتماد مصرف کنندگان در حوزه پولی یورو اندکی بالا رفته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شاخص اعتماد مصرف کنندگان در حوزه پولی یورو اندکی بالا رفته است

خبر کوتاه

داده های کمیسیون اروپا نشان می دهد میزان اعتماد مصرف کنندگان در حوزه پولی یورو در ماه نوامبر سال جاری نسبت به ماه پیش از آن اندکی بهبود یافته است. براین اساس شاخص اعتماد مصرف کنندگان از منفی ۸ واحد به منفی ۶.۱ واحد رسیده است.

میزان اعتماد مصرف کنندگان یکی از شاخصهای مهم سنجش آهنگ رشد اقتصادی منطقه محسوب می شود.