کنفرانس «اجبار به نیستی» درباره گورهای جمعی ایران و ترکیه برگزار شد

کنفرانس «اجبار به نیستی» درباره گورهای جمعی ایران و ترکیه برگزار شد
نگارش از Soroush Jafari

دانشگاه متروپولیتن لندن روز جمعه ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر ماه)، کنفرانسی با عنوان «اجبار به نیستی» با موضوع ناپدیدشدگان قهری و گورهای جمعی در ایران و ترکیه برگزار کرد. «سازمان عدالت برای ایران» و «مرکز حافظه» نیز با دانشگاه متروپولیتن در برنامه‌ریزی این کنفرانس مشارکت داشته‌اند.


پوستر کنفرانس اجبار به نیستی

سخنران اصلی این برنامه هنریکاس میکویچیوس، عضو گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل بود و پروفسور بیل باورینگ، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بیرک‌برک لندن نیز بحث‌های کنفرانس را اداره کرد.

همچنین کارن بنت، از انستیتو تحقیقات حقوق بشر و عدالت اجتماعی دانشگاه متروپولیتن، فیلم کوتاهی از مجموعه شهادت‌های زنان کرد که اعضای خانواده‌شان در ترکیه ناپدید شده‌اند را پیش از نمایش معرفی کرد.


هنریکاس میکویچیوس، عضو گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل

در میزگرد این کنفرانس نیز، شورا مکارمی، محقق دانشگاه سوربون پاریس که مادر خود را در کشتار جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ از دست داده، اوزلم کایا، محقق مرکز حافظه در استانبول که پژوهشی درباره مساله جنسیت و ناپدیدشدگی قهری انجام داده و شادی صدر، از سازمان عدالت برای ایران که درباره گورهای جمعی در ایران تحقیق کرده، سخنرانی کردند.

اوزلم کایا، محقق مرکز حافظه در استانبول در سخنرانی خود گفت: «زنان کردی که همسران‌شان در ترکیه ناپدید شده‌اند، جایگاه اجتماعی مبهمی در این کشور دارند، آنها نه بیوه هستند و نه همسر.»


سازمان عدالت برای ایران نیز در این کنفرانس نتایج تحقیق خود درباره گورهای جمعی که مربوط به کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ است را ارائه داد و گفت: «تحقیقات عدالت برای ایران براساس گزارش خانواده‌های ناپدیدشدگان قهری و ساکنین محلی نشان می‌دهد که ۶۵ مکان گورهای دسته‌جمعی در ۳۷ شهر ایران شناسایی شده‌اند.»


نقشه ۶۵ مکان گورهای دسته‌جمعی در ۳۷ شهر ایران، شناسایی شده توسط سازمان عدالت ایران

به گفته سازمان عدالت برای ایران، «اعضای کمیسیون مرگ شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی» باید پاسخگو باشند.

در ادامه این کنفرانس شورا مکارمی، محقق دانشگاه سوربون پاریس از مادرش گفت که در تابستان ۶۷ اعدام شده و جنازه‌اش هیچگاه به خانواده تحویل داده نشد.


به گفته سازمان عدالت برای ایران، «اعضای کمیسیون مرگ شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی» باید پاسخگو باشند

شادی صدر نیز در سخنرانی خود گفت: «تحقیقات ما برای دادخواهی و به رسمیت شناختن حقوق خانواده‌های بازماندگان ناپدیدشدگان است که گوری برای عزاداری عزیزانشان داشته باشند.» وی افزود: «تحقیقات ما درباره ناپدیدشدگان قهری درباره گذشته و درگذشتگان نیست، بلکه درباره زندگان و بازماندگان است.»


شادی صدر در سخنرانی خود گفت تحقیقات ما درباره ناپدیدشدگان درباره درگذشتگان نیست، بلکه درباره بازماندگان است

کنفرانس «اجبار به نیستی»، از ساعت ۵ تا ساعت هشت بعد از ظهر روز جمعه ۱۴ اکتبر در گراند هال دانشگاه متروپولیتن لندن برگزار شد و سپس با یک گپ‌ و‌ گفت غیررسمی میان شرکت‌کنندگان و سخنرانان به پایان رسید.

مطالب مرتبط