طرح کاشابانک برای تملک یک بانک پرتغالی با واکنش منفی بازار بورس روبرو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طرح کاشابانک برای تملک یک بانک پرتغالی با واکنش منفی بازار بورس روبرو شد

بانک اسپانیایی کاشابانک در نظر دارد بانک پرتغالی ب پ ئی را به مالکیت خود درآورد. به همین منظور این نهاد ۹.۹ درصد سهام خود به ارزش ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون یورو را واگذار خواهد کرد.

در حال حاضر کاشابانک صاحب ۴۵.۵ درصد سهام بانک ب پ ئی است. کاشابانک پیشنهاد ۱ یورو و ۱۳ سنت در ازای هر سهم این بانک پرتغالی را برای تملک کامل آن مطرح کرده است. این رقم ارزش این معامله را در صورت نهایی شدن ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون یورو می کند.

این تصمیم با واکنش منفی بازار بورس روبرو شده و ارزش سهام این نهاد را روز جمعه در بازار بورس مادرید حدود ۳ درصد کاهش داده است.