دادگاه قاتل شهر گراتس آغاز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه قاتل شهر گراتس آغاز شد

خبر کوتاه

دادگاه مردی که در ژوئن ۲۰۱۵ در شهر گراتس اتریش سه نفر را به قتل رسانده و موجب مجروح شدن ۱۰۸ نفر دیگر شده بود از روز سه شنبه در این کشور آغاز می شود. این مرد ۲۶ ساله متهم است که با خودروی خود به سمت مردم در یکی از محله های پرجمعیت حمله کرده و آنها را زیر گرفته است.

این مرد توسط دو روانکاو مورد معاینه قرار گرفته و از نظر روانی بیمار تشخیص داده شده است. وی پس از توقف خودروی خود با چاقو به افراد حمله کرده و آنها را مجروح کرده است.

جلسات این دادگاه ۱۰ روز بطول خواهد کشید و هیئت منصفه دو هفته پس از خاتمۀ این دادگاه نظر خود را صادر خواهد کرد. رسانه های اتریشی می گویند دادستان قصد دارد برای این مرد تقاضای اسکان در یک مرکز مراقبتهای روانی کند.