مرجانهای آبهای اطراف جزایر ژاپن سفید می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرجانهای آبهای اطراف جزایر ژاپن سفید می شوند

خبر کوتاه

پژوهشگران می گویند پدیده سفیدشدگی مرجانها در نزدیکی بسیاری از جزیره های ژاپن از جمله اوکیناوا با شدت و سرعت بیشتری در حال رخ دادن است. به گفته پژوهشگران، آسیب ناشی از این پدیده در بیست سال اخیر بی سابقه است.

آب اطراف جزیره اوکیناوا در تابستان امسال دو درجه گرمتر از میزان معمول بوده است و همین مساله باعث بروز پدیده سفیدشدگی مرجانها شده است.

مرجان دریایی پس از سفیدشدن می تواند به حیات خود ادامه بدهد اما رشدش متوقف می شود.