بودجه مساجد فرانسه از کجا می آید؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بودجه مساجد فرانسه از کجا می آید؟

پس از موفقیت حملات تروریستی اخیر در فرانسه، چگونگیِ تأمین بودجه و سازماندهی مساجد در این کشور، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. پس از مانوئل والس، نوبتِ برنار کازنوو وزیرِ کشور فرانسه بود که وعده بدهد چگونگی تأمین بودجه فرقه های مسلمان این کشور را بررسی خواهد کرد.

او طرحی نو در سر دارد تا در میان مسلمانان، از اعتبار گفتمان بنیاد گرایی بکاهد. آقای کازنو اخیرا در جمع خبرنگارن گفت: «دوباره اعلام کرده ایم، در فرانسه جایی برای این امر نیست، یعنی برای کسانی که در اماکن عبادی و مساجد در پیِ نفرت اند و به آن دامن می زنند و اصول جمهوری را رعایت نمی کنند. منظورم بویژه برابری میان زن و مرد است.»

از ماه دسامبر گذشته، نزدیک به بیست مسجد و مکان عبادی که بنیادگرا تشخیص داده شده بودند، بسته شده اند و پرونده اخراجِ دهها تن واعظ بنیادگرا از کشور نیز به جریان افتاده است.

گزارش کمیسیون تحقیقات مجلس فرانسه تصریح می کند: از آنجاکه دولت طبق قانون سال ۱۹۰۵نمی تواند بودجه اماکن عبادی را تأمین کند، مسلمانان برای تآمین این بودجه به کشورهای خارجی روی می آورند. تا کنون ترکیه ۱۵۱ نفر، الجزایر ۱۲۰نفر و مراکش ۳۰ نفر امام جماعت دائمی به فرانسه فرستاده اند. در مجموع ۳۰۱ امام جماعت از سوی کشورهای خارجی تأمین شده اند.

مراکش نزدیک ۶ میلیون یورو برای سال ۲۰۱۶ به اماکن عبادی مسلمانان در فرانسه پرداخته و عربستان سعودی نیز از سال ۲۰۱۱ برای ساخت ۸ مسجد و حقوق ۱۴ امام جماعت، در فرانسه نزدیک به ۴ میلیون یورو هزینه کرده است.

آخرین بررسی ها نشان می دهند شمار مساجد و اماکن عبادی سَلَفی ها که بنیادگرایان آنها را اداره می کنند طی چهار سال، دو برابر شده است. شمار این مساجد در خاک فرانسه از ۴۴ مسجد در سال ۲۰۱۰ به ۸۹ مسجد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

کمیسیون تحقیقات مجلس فرانسه می گوید، مسأله، مسدود کردن کمکهای خارجی نیست بلکه شفافیت در دریافت آنها و شناختِ عوامل پرداخت کننده آنهاست و البته، باید افزود که نه تنها مساجد بلکه شبکه های اجتماعی و زندانها هم مکانهایی برای تقویت بنیادگرایی هستند.