بازدید ملکه بریتانیا از اسکاتلند، بعد از «برگزیت»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازدید ملکه بریتانیا از اسکاتلند، بعد از «برگزیت»

ملکه بریتانیا روز شنبه در مراسم گشایش پارلمان اسکاتلند در ادینبرو شرکت کرد. این مراسم متعاقب آن برگزار می شود که اکثریت شهروندان بریتانیا، در جریان همه پرسی موسوم به «برگزیت»، به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند.

ملکه الیزابت در سخنانی در پارلمان اسکاتلند گفت: «یکی از ویژگیهای رهبری در چنین دنیای پرشتابی مجال دادن به خود برای تأمل و تعمق است، که می تواند ما را قادر به ارزیابی دقیق تر و سنجیده تر در برخورد با چالشها و فرصتها کند.»

در حال حاضر، یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی دولت بریتانیا حفظ اتحاد و همبستگی با بخشهایی از کشور از جمله اسکاتلند است که اکثر ساکنان آن، برخلاف ساکنان انگلستان، به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند.