کاهش ارزش شاخص های اصلی سهام در بازار بورس نیویورک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  Reuters
کاهش ارزش شاخص های اصلی سهام در بازار بورس نیویورک

پس از سقوط ارزش شاخص سهام در بازار بورس نیویورک در روز جمعه، روند کاهش ارزش شاخص های اصلی سهام روز دوشنبه نیز در این بازار ادامه یافت.

در دومین روز معاملات پس از رای بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا هر سه شاخص اصلی سهام بورس نیویورک در پایان معاملات با افتی دست کم ۱.۵ درصدی مواجه شدند.

در حالی که ارزش شاخص داو جونز ۱.۵ درصد سقوط کرد، افت ارزش شاخص نزدک بیش از دو درصد گزارش شده است. این در حالی است که شاخص “استاندارد اند پورز ۵۰۰” با کاهشی معادل ۱.۸ درصد مواجه بود.

شاخص سهام بخش های فناوری، مصالح، انرژی و مالی شاهد بیشترین میزان افت بودند.

از سقوط ارزش شاخص های سهام در بازار بورس نیویورک در روز های جمعه و دوشنبه، به عنوان بیشترین میزان کاهش در ده ماه گذشته نام برده شده است.