محدودیت در فروش نوشیدنیهای الکلی در دو شهر فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محدودیت در فروش نوشیدنیهای الکلی در دو شهر فرانسه

مقامهای امنیتی فرانسه فروش نوشیدنیهای الکلی را در دو شهر میزبان بازیها محدود کرده اند.

فروش کلیه نوشیدنیهای الکلی از ساعت ۶ بعد از ظهر روز سه شنبه تا ساعت ۶ صبح جمعه در مناطق مرکزی دو شهر لیل و لنس فرانسه ممنوع است.

شهر لیل در روز چهارشنبه میزبان بازی دو تیم فوتبال روسیه و اسلواکی است و شهر لنس روز پنجشنبه میزبان بازی انگلستان و ولز است.

دو نفر از طرفداران تیم ملی ولز درباره این موضوع می گویند: «به نظر من ممنوع کردن الکل تصمیمی احمقانه است و فکر می کنم پلیس فرانسه درباره این موضوع مسخره عمل کرده است. همه کسانی که اینجا بودند رفتارشان خوب بود. همه ما لذت می بریم. جو خوبی حاکم است.»

خشونتهای صورت گرفته در جریان بازی دو تیم انگلستان و روسیه، برگزارکنندگان رقابتهای جام ملتهای اروپا را نگران تکرار اتفاقات مشابه کرده است.

همزمان با ورود هزاران نفر از طرفداران دو تیم روسیه و اسلواکی به شهر لیل، نیروهای پلیس ضدشورش در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند.

تا کنون از شهر لیل درگیریهای کوچک و پراکنده ای گزارش شده است.