افزایش آهنگ رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش آهنگ رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶

آخرین ارزیابی های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ به رقم ۰.۶ درصد رسیده است. این آمار ۰.۱ درصد نسبت به پیش بینی های قبلی این نهاد افزایش دارد.

افزایش ۱.۶ درصدی حجم سرمایه گذاری ها در کشور عامل محرکه رشد اقتصادی فرانسه بوده است. در این بین، شرکتها با رشد سرمایه گذاری معادل ۲.۴ درصد بیشترین حجم سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند.

فرانسه طی ماههای اخیر توانسه نرخ بیکاری را کاهش دهد و به آهنگ رشد اقتصادی خود شتاب بخشد.