کشف آثار باستانی در اعماق دریا در اسرائیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف آثار باستانی در اعماق دریا در اسرائیل

کارشناسان اداره باستان شناسی اسرائیل با کاوش زیرآبی در یک بندرگاه قدیمی موفق به کشف تندیسها و سکه هایی به قدمت ۱۶۰۰ سال شدند. بخشی از این آثار در بقایای یک کشتی غرق شده کشف شده و بخش دیگری از آنها در کف دریا پراکنده بودند.