آمار خرده فروشی و فعالیتهای اقتصادی در حوزه پولی یورو

آمار خرده فروشی و فعالیتهای اقتصادی در حوزه پولی یورو
نگارش از Soroush Alavi

خرده فروشی در حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری نسبت به ماه پیش از آن افتی معادل نیم درصد داشته است. افت شاخص خرده فروشی نشان می دهد مصرف خانوارها

خرده فروشی در حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری نسبت به ماه پیش از آن افتی معادل نیم درصد داشته است. افت شاخص خرده فروشی نشان می دهد مصرف خانوارها در این منطقه روندی نزولی به خود گرفته است.

در بازه زمانی یک ساله خرده فروشی در این منطقه رشد ۲.۱ درصدی داشته است. علیرغم این رشد سالانه، بازارهای بورس اروپایی به این آمار و ارقام واکنش منفی نشان دادند.

از سوی دیگر شاخص موسسه مالی و مطالعات اقتصادی «مارکیت» از بخش خدمات در حوزه پولی یورو در ماه آوریل ۵۳.۱ واحد گزارش شده که نسبت به ماه پیش از آن این شاخص متغیر نبوده است.

شاخص مجموع فعالیتهای اقتصادی این موسسه نیز در ماه آوریل به رقم ۵۳ واحد رسیده که در مقایسه با ماه پیش از آن تنها ۰.۱ واحد کاهش داشته است.

مطالب مرتبط