تنش لفظی و فیزیکی میان نمایندگان حزب حاکم ترکیه و حزب دموکراتیک خلق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنش لفظی و فیزیکی میان نمایندگان حزب حاکم ترکیه و حزب دموکراتیک خلق

ده ها نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه روز دوشنبه با شماری از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق(حزب هوادار کردها) درگیر شدند.

تنش لفظی و فیزیکی میان نمایندگان، در جریان یکی از جلسات کمیسیون قانون اساسی با موضوع مصونیت قانونگذاران و پس از آن روی داد که وزیر دادگستری، شورای پارلمانی حزب دموکراتیک خلق را به ایجاد اغتشاش در جلسه پنجشنبه گذشته متهم کرد. در پی آن رئیس کمیسیون قانون اساسی با اعلام وقت تنفس نمایندگان را به آرامش فراخواند.

هفته گذشته اختلاف و درگیری نمایندگان دو حزب مذکور موجب وقفه در جلسه این کمیسیون در باب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر پناهجویان شد.