مایکروسافت از دولت آمریکا شکایت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مایکروسافت از دولت آمریکا شکایت کرد

شرکت مایکروسافت با طرح شکایتی علیه دولت آمریکا، خواستار امکان قانونی مطلع ساختن مشتریانش از دسترسی پلیس فدرال و مقامهای قضایی به داده های شخصی شان شده است.

بر اساس قانونی که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده، شرکتها از آگاه ساختن مشتریانشان درباره دسترسی مقامهای قضایی به داده های فردی منع شده اند.

مایکروسافت این قانون را خلاف متمم های اول و چهارم قانون اساسی ایالات متحده می داند که بر پاسداشت آزادی بیان و حفاظت شهروندان در برابر جاسوسی تاکید می کنند.

شرکت مایکروسافت اعلام کرده در ۱۸ ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰ درخواست مبنی بر ممنوع بودن آگاه ساختن مشتریان در زمینه تحقیقات قضایی دریافت کرده اند. این شرکت اعلام کرده است که با اصل پیگیری های قضایی مشکلی ندارد ولی با نامحدود بودن دامنه این تحقیقات مخالف است.

در سالهای گذشته مایکروسافت به همراه اپل و چندین شرکت دیگر در برابر خواستهای مقامهای آمریکایی برای دسترسی به داده های کاربران مقاومت نشان داده اند.