اعتراض در ایدومنی همزمان با بازدید رسمی رئیس جمهوری مقدونیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض در ایدومنی همزمان با بازدید رسمی رئیس جمهوری مقدونیه

مهاجرانِ در انتظار در مرز ایدومنی، بار دیگر روز چهارشنبه و همزمان با بازدید رئیس جمهوری مقدونیه از این نقطه مرزی به همراه همتایانش از کرواسی و اسلوونی، دست به اعتراض زدند.

این اعتراضات سه روز پس از حوادثی رخ می دهد که منجر به زخمی شدن ۲۶۰ نفر از جمله شماری کودک مهاجر شد.

صدها مهاجر که خواهان باز شدن مرز برای ادامه سفرشان به سوی اروپای غربی و شمالی بودند سعی کردند از حصار مرزی میان یونان و مقدونیه بگذرند؛ امری که واکنش پلیس مقدونیه را در پی داشت و منجر به استفاده آنها از گاز اشک آور و نارنجکهای بی حس کننده شد.

اردوگاه موقت ایدومنی هم اکنون محل استقرار یازده هزار مهاجر است. دولت یونان سعی به انتقال این افراد به مراکز ثبت مهاجران دارد اما به جز چند صد پناهجو که پس از خشونتهای روز یکشنبه حاضر به ترک این منطقه شدند، دیگر مهاجران همچنان به اصرار خود برای ادامه راهشان به سوی اروپای غربی و شمالی ادامه می دهند.